SK     PL
 
O nás
Poskytované služby
Cenník
Ručenie
Kontakt
 

ADCOM

CENNÍK

Cena za služby je stanovená dohodou.

V cene  vedenia účtovníctva sa zohľadňuje poskytnuté účtovné a ekonomické poradenstvo v bežnom roku a zastupovanie pri kontrolách na daňovom úrade a v poisťovniach.

Po dohode so zákazníkom je možný zber dát  (účtovných dokladov) priamo v sídle zákazníka.