SK     PL
 
O nás
Poskytované služby
Cenník
Ručenie
Kontakt
 

ADCOM

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

1. Komplexné vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva podľa platných zákonov Slovenskej republiky

 • vedenie skladovej evidencie
 • účtovanie zásob a majetku
 • sledovanie salda záväzkov a pohľadávok
 • vedenie evidencie DPH a spracovanie daňového priznania DPH
 • komplexné spracovanie mzdovej evidencie pre malé závody, vyhotovenie mesačných výkazov zákonného poistenia, štvrťročných prehľadov a ročných hlásení o zrazených preddavkoch na daň z príjmov
 • kniha jázd
 • spracovanie účtovnej závierky a príprava daňového priznania

2. Komplexné vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva podľa platných zákonov Českej republiky

 • vedenie skladovej evidencie
 • účtovanie zásob a majetku
 • sledovanie salda záväzkov a pohľadávok
 • vedenie evidencie DPH a spracovanie daňového priznania DPH
 • komplexné spracovanie mzdovej evidencie pre malé závody, vyhotovenie mesačných výkazov zákonného poistenia, ročných výkazov vyúčtovania dane z príjmov zo závislej činnosti, evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia
 • kniha jázd
 • spracovanie účtovnej závierky a príprava daňového priznania

3. Spracovanie spoločného účtovníctva z príjmov zo zahraničia a z príjmov z podnikania v SR

 • prepočet a spracovanie účtovných dokladov zo zahraničia do spoločného účtovníctva a príprava daňového priznania na Slovensku

4. Účtovné a ekonomické poradenstvo

 • v rámci vedenia účtovníctva poskytujeme účtovné a ekonomické poradenstvo so zárukou zachovania diskrétnosti

5. Revízie a opravy účtovníctva za minulé obdobia

6. Kontrola účtovníctva a účtovnej závierky pre firmy, ktoré majú svoje účtovné oddelenie

7. Zastupovanie pri daňových kontrolách a pri kontrolách z poisťovní